Medlemskab

Et medlemskab af Newfoundlandklubben giver dig mulighed for at deltage i klubbens mangeartede aktiviteter. Du modtager også Newfoundland Posten, som er klubbens medlemsblad.

Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Der kan oprettes familiemedlemskab. Familiemedlemskab består af et hovedmedlem samt de under samme adresse boende familiemedlemmer, ægtefælle, samlever o.l. Medlemmer under et familiemedlemskab modtager kun ét medlemsblad.

Et medlemskab koster kr. 350,-  om året for enkeltmedlemmer, og kr. 150.-  for yderligere husstandsmedlemmer. For medlemmer bosiddende i udlandet koster medlemskabet kr. 450,- om året.

For indmeldelse i Newfoundlandklubben kan man rette henvendelse til klubben på e-mail: newfclub@newfclub.dk

samt indbetale første kontingent til:

Danske Bank

Reg. 9570 Kontonr. 12711751

SWIFT-BIC: DABADKKK IBAN: DK 2130 0000 12711751

Ultimate Web