DKCH INTCH KLBCH KLBJCH KLBVCH

Dansk Champion (DKCH)

En hund kan blive dansk eksteriørchampion på 2 måder afhængig af, i hvilket land hunden er ejet og registreret:

Certifikater (CAC’er): Hunde ejet og registreret i alle lande kan blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået 3 danske certifikater (CAC’er) under 3 forskellige dommere.

Hunde ejet og registreret i Danmark, Estland, Finland, Israel, Norge, Rusland og Sverige kan endvidere blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået 1 dansk certifikat (CAC), hvis hunden har opnået eller opnår nationalt eksteriørchampionat i ét af de pågældende (ovennævnte) lande.

Dette er resultatet af en gensidig aftale, som DKK har med kennelklubberne i de pågældende (ovennævnte) lande, vedrørende nationalt eksteriørchampionat.

Svensk Kennel Klub og Finsk Kennel Klub kræver dog, at det tællende certifikat skal være opnået i henholdsvis Sverige/Finland, efter at hunden er fyldt 24 måneder.

I begge tilfælde gælder, at det sidste certifikat for små racers vedkommende skal være opnået, efter at hunden er blevet 18 måneder, og at det for store racers vedkommende skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder. Race/aldersinddelingen fremgår af DKK’s udstillingsregler.

Yderligere krav: Derudover er der for nogle racers vedkommende prøvekrav, HD-krav eller andre krav for opnåelse af dansk eksteriørchampionat. Disse krav skal naturligvis i begge ovennævnte tilfælde være opfyldt, for at hunden kan blive dansk eksteriørchampion.

Det fremgår af DKK’s udstillingsregler, hvilke prøvekrav m.v. der er gældende for en race for at blive dansk eksteriørchampion. Danskejede hunde skal opfylde disse krav. Udenlandsk ejede hunde skal opfylde krav, der af racens specialklub kan sidestilles med de danske krav.

Kontakt venligst informationsstandene på DKK’s internationale udstillinger eller Dansk Kennel Klubs informationsafdeling for yderligere oplysninger om enkeltracer.

Registrering og bekræftelse: Når din hund er blevet dansk eksteriørchampion, beder vi dig venligst udfylde og indsende nedenstående championatsanmeldelse til DKK’s præmieringsafdeling.

Hvis nødvendigt, bedes du vedlægge kopi af bevis for bestået prøve samt, i tilfælde b., en kopi af hundens stamtavle og dokumentation for, at hunden allerede er national champion. Denne dokumentation skal indeholde dato for sidst opnåede certifikat.

Hvis du ønsker et Dansk Eksteriørchampion-diplom, bedes du vedlægge en check eller sende en international postanvisning på kr. 100,00.

 


International Champion (INTCH)

For samtlige internationale championater gælder, at hundens forfædre skal være stambogsførte med FCI-anerkendte aner i mindst 3 genera­tioner.

Reglerne fastsættes til enhver tid af Fédération Cynologique Internationale (FCI).

Internationalt eksteriørchampionat (INTCH): For samtlige racer gælder, at hunden skal have opnået dansk eksteriørchampionat, inden der kan ansøges om internationalt eksteriørchampionat for hunden. Dog er kravet om opnåelse af dansk eksteriørchampionat ikke gældende for importerede, lovligt halekuperede hunde.

Krav til hunde, af hvilke der ikke kræves brugsprøve:

Fire CACIBer i tre forskellige lande under tre forskellige dom­mere. Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.

Når samtlige CACIBer samt øvrige krav for opnåelse af inter­nationalt eksteriørchampionat er opnået, skal dette omgående meddeles DKK, der derefter ansøger FCI om godkendelse.

Tildeling af CACIB (internationalt eksteriør-certifikat): CACIB uddeles på internationale udstillinger i Bedste han klasse/Bedste tæve klasse.

Dersom dommeren finder kvaliteten høj nok, kan der gives CACIB til højst placerede hanhund og højst placerede tæve inden for hver race, forudsat at hunden er stambogsført med FCI-anerkendte aner i mindst 3 generationer, er over 15 måneder gammel og er anmeldt i enten mellemklasse, åben klasse, brugshundeklasse eller championklasse.

Dommeren kan, dersom kvaliteten er høj nok, tildele næstbedste hund inden for hvert køn reserve-CACIB. Reserve-CACIB får kun betydning i det tilfælde, hvor et tildelt CACIB annulleres af FCI (for eksempel hvis den hund, der har fået tildelt CACIB, i forvejen er international champion).

 


Klubchampion (KLBCH)

Retningslinier opnåelse af klubchampionat

Titlen Dansk Klubchampion (DKLBCH) i Newfoundlandklubben i Danmark opnås på følgende måde:
·         Der skal opnås 4 klubcertifikater på specialklubudstillinger i Danmark fra 4 forskellige dommere.
·         Klubcertifikater tildeles 1. vinderen i championklasse eller, såfremt denne i forvejen er klubchampion, 2. vinderen.
·         Der kan kun uddeles klubcertifikater til hunde med CK-kvalitet.
·         Championatbevis udstedes af Newfoundlandklubben i Danmark på baggrund af de kvalificerende klubcertifikater.
·         Når de 4 klubcertifikater er vundet, skal titlen Dansk Klubchampion (DKLBCH)"bekræftes af Newfoundlandklubben i Danmark ved bestyrelsens formand.
·         Man modtager derefter et diplom.

Titlen registreres af hundens ejer hos Dansk Kennel Klub.

 


 

 Klubjuniorchampion (KLBJCH)

 Retningslinier opnåelse af titlen Klubjuniorchampion (KLBJCH)

Titlen Klubjuniorchampion (KLBJCH) i Newfoundlandklubben i Danmark opnås på følgende måde:
· Der skal opnås 3 klubjuniorcertifikater på specialklubudstillinger i Danmark fra mindst 2 forskellige dommere.
· Klubjuniorcertifikatet tildeles 1. vinderen i juniorklasse eller, såfremt denne i forvejen er klubjuniorchampion, 2. vinderen.
· Der kan kun uddeles klubjuniorcertifikater til hunde med CK-kvalitet.
· Championatbevis udstedes af Newfoundlandklubben i Danmark på baggrund af de kvalificerende klubcertifikater.
· Når de 3 klubjuniorcertifikater er vundet, skal titlen Klubjuniorchampion (KLBJCH) bekræftes af Newfoundlandklubben i Danmark ved bestyrelsens formand.
· Man modtager derefter et diplom.

Titlen registreres af hundens ejer for egen regning hos Dansk Kennel Klub.

 


 

Klubveteranchampion (KLBVCH)

Retningslinier opnåelse af titlen Klubveteranchampion (KLBVCH)

Titlen Klubveteranchampion (KLBVCH) i Newfoundlandklubben i Danmark opnås på følgende måde:
·         Der skal opnås 3 klubveterancertifikater på specialklubudstillinger i Danmark fra mindst 2 forskellige dommere.
·         Klubveterancertifikatet tildeles 1. vinderen i veteranklasse eller, såfremt denne i forvejen er klubveteranchampion, 2. vinderen.
·         Der kan kun uddeles klubveterancertifikater til hunde med CK-kvalitet.
·         Championatbevis udstedes af Newfoundlandklubben i Danmark på baggrund af de kvalificerende klubcertifikater.
·         Når de 3 klubveterancertifikater er vundet, skal titlen Klubveteranchampion (KLBVCH) bekræftes af Newfoundlandklubben i Danmark ved bestyrelsens formand.
·         Man modtager derefter et diplom.

Titlen registreres af hundens ejer for egen regning hos Dansk Kennel Klub.

Ultimate Web