Gold Cup den 19. – 23. juli 2017 i Nyborg

 

Kære Newf-venner.

Newfoundlandklubben i Danmark inviterer hermed til Jubilæums Gold Cup i perioden 19. – 23. juli Nyborg, Fyn ved Nyborg Idræts- & Fritidscenter, Storebæltsvej 13, Nyborg, hvor der traditionen tro kan camperes i tilknytning til udstillingsarealet. Oplysninger om andre overnatningsmuligheder mm kan findes på http://www.visitnyborg.dk/nyborg/aktiviteter/droem-soedt.

Gold Cup 2017 vil blive gennemført over 5 dage og omfatter to selvstændige udstillinger (19-20 juli og 22-23 juli), biathlon med SoR-prøver og eksteriør, samt vandprøver (21 juli).

Torsdag efter bedste hvalp, vil der være mulighed for at deltage i vognklasse og i parklasse.

Desuden naturligvis den traditionelle Gold Cup finale med en hemmelig dommer.

Fredag aften vil der blive afholdt jubilæumsfestmiddag med efterfølgende dans.

 • Onsdag og torsdag dømmer Diane Price, USA. Læs mere om dommeren her
 • Fredag gennemføres biathlon med SoR-prøver og eksteriør, samt vandprøver. Eksteriørdommer er Susanne Laursen, DK.
 • Lørdag og søndag dømmer Bill Matlock, USA. Læs mere om dommeren her

Årets program findes længere nede

Tilmeldingsfrist til udstillingerne er den 26.06.2017, kl. 08:00. Tilmelding skal ske via hundeweb.dk. Hvis du ikke er medlem af DKK og heller ikke er registeret som bruger af hundeweb, så kan du læse her, hvorledes du opretter dig selv som bruger her

Tilmelding til vandaktiviteterne skal ske inden den 7. 7. 2017 til Troels Agerbo, Damsbrovej 57, 8382 Hinnerup eller mail vandudvalg@newfclub.dk. Yderligere om tilmelding til biathlon og vandprøver kan findes længere nede.

Det er med stor glæde, at Newfoundlandklubben kan byde velkommen til Eukanuba som jubilæumssponsor for alle klubbens udstillinger og officielle vandprøver i forbindelse med klubbens 50 års jubilæum her i 2017. I vil komme til at se forskellige tiltag fra Eukanuba i årets løb, og selvfølgelig vil der også være præmier til vinderne på både udstillinger og vandprøver fra Eukanuba eller andre firmaer, som Eukanuba arbejder sammen med.

Program for Gold Cup 2017

NÅR

HVAD

HVOR

Tirsdag den 18. juli:

 

 

12.00

Pladsen åbnes for camping mv.

Pladsen

20.00

Get-Together-Party

Pladsen

Onsdag den 19. juli:

Hanner, Diane Price, USA

 

10.00

Baby
Hvalp
Juniorklasse
Mellemklasse

Ring I

 

Barn og hund
Juniorhandling

Ring I

 

Åben klasse
Champion klasse
Veteran
Bedst i køn

Ring I

Torsdag den 20. juli:

Tæver, Diane Price, USA

 

10.00

Baby
Bedste baby
Hvalp
Bedste hvalp
Vognklasse
Parklasse
Juniorklasse
Mellemklasse
Åben klasse
Champion klasse
Veteran
Bedst i køn

Ring I

 

Bedste veteran i racen
Bedst i racen
Avlsklasse
Opdrætsklasse

Ring I

Fredag den 21. juli:

 

 

09.00

Indskrivning og kontrol af papirer:

 • Biathlon 
 • Start klasse 
 • Åben klasse 
 • Elite klasse

Det gamle færgeleje, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

09.30

Biathlon:

 • aflæggelse af SoR-prøver

 

Officielle vandprøver:

 • Start klasse 
 • Åben klasse
 • Elite klasse

Det gamle færgeleje, Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg

15.00

Biathlon, eksteriørbedømmelse, dommer Susanne Laursen, DK:

 • hanner
 • tæver

Ring I

16.00

Officiel præmieoverrækkelse:  

 • Biathlon  
 • Vandprøve start klasse 
 • Vandprøve åben klasse
 • Vandprøve elite klasse

Ring I

 

 

 

19.30

Jubilæums Gold Cup Middag

 

Lørdag den 22. juli:

Hanner, Bill Matlock, USA

 

10.00

Baby
Hvalp
Juniorklasse
Mellemklasse

Ring I

 

Barn og hund
Juniorhandling

Ring I

  Åben klasse
Champion klasse
Veteran
Bedst i køn
Ring I

Søndag den 23. juli:

Tæver, Bill Matlock, USA

 

10.00

Baby
Bedste baby
Hvalp
Bedste hvalp
Juniorklasse
Mellemklasse
Åben klasse
Champion klasse
Veteran
Bedst i køn

Ring I

  Bedste veteran i racen
Bedst i racen
Avlsklasse
Opdrætsklasse
 

Ca. 16.00

Gold Cup finaler:

Juniorhandling
Babyhvalpe
Hvalpe
Gold Cup

Ring I

Mandag den 24. juli:

 

 

Senest 12.00

Pladsen lukker

Pladsen

 
Ret til ændringer forbeholdes.
 

Kontaktpunkt Gold Cup 2017 både før, under og efter afviklingen af Gold Cup 2017 er:

 • Tilmelding til udstillingerne – www.hundweb.dk. Ved spørgsmål om tilmelding samt ved manuelle tilmeldinger, e-mail: showentry@newfclub.dk. Er du i tvivl om, hvorledes du bruger hundeweb – se her
 • Tilmelding til og spørgsmål vedrørende biathlon og vandprøver – e-mail: vandudvalg@newfclub.dk
 • Øvrige tilmeldinger og spørgsmål, f.eks. leje af stortelt, tilmelding til middag mm – e-mail: show@newfclub.dk

Kørselsvejledning. Det anbefales, at man selv henter en nøjagtig kørselsvejledning fra sin bopæl til udstillingsstedet www.krak.dk, www.eniro.dk eller www.google.dk

Tilmeldingsblanket - manuel tilmelding findes her (sidste frist er 26. juni 2017).

Invitation til biathlon findes her (sidste frist er 7. juli 2017).

Invitation til vandprøver findes her (sidste frist er 7. juli 2017). Se desuden her

Tilmelding til juniorhandling og barn og hund. I år har klubben valgt at tilmelding til juniorhandling og barn og hund kun kan ske manuelt og med betaling i informationsstanden senest kl 10 på dagen. Der kan således ikke over hundeweb tilmeldes til juniorhandling.

Pris for juniorhandling er DKK 75 pr. udstilling. Barn og hund koster DKK 35 pr. udstilling. Tilmeldingsblanket vil kunne fås i informationsstanden.

Tilmelding til vognklasse og parklasse - torsdag er gratis og skal ske i informationsstanden senest onsdag den 19. juli.

Katalog koster DKK 50.

Efter Gold Cup 2017 kan katalog downloades fra www.newfclub.dk.

Annoncer i kataloget. Ønskes en annonce i kataloget koster en ikke kommerciel annonce (annoncører uden CVR-nr) for 1/1-sides annonce DKK 250. Annoncen skal senest 1. juli 2017 sendes direkte til show@newfclub.dk

Ønskes en kommerciel annonce (annoncører med CVR-nr.) i kataloget koster det for 1/1-sides annonce DKK 500. Annoncen skal senest 1. juli 2017 sendes direkte til show@newfclub.dk

Campering må kun finde sted i de opmærkede campingarealer fra tidligst tirsdag den 18. juli 2017 kl. 12.00. Det vil fremgå af de enkelte campingarealer, hvilke enheder arealet er forbeholdt. Arealoversigt kan ses her.

Campingarealerne skal være forladt igen senest den 24. juli 2017 kl. 12.00.

Campinggebyr, inklusiv strøm pr. enhed (villatelt, campingvogn, autocamper):

 • Gold Cup pakke (fra tirsdag til mandag = 6 overnatninger)  DKK 750,00 eller Euro 100,00
 • Gold Cup overnatning (pr. overnatning) DKK 150,00 eller Euro 20,00
 • Gebyr for stortelte >20m2 er DKK 1000 pr. telt, inkl. el.
 • Gebyr for el uden campering/stortelt er DKK 150 for hele perioden

Beløbet skal senest den 1. juli 2017 være indbetalt på:

Danske deltagere: Bank reg. 9090 ktonr. 0003896455 - husk navn på indbetaler samt E-mail adresse.

Udenlandske deltagere: IBAN: DK8090900003896455, SWIFT: STHYDK21.

Leje af stortelte (grooming tents) skal foretages med e-mail til show@newfclub.dk senest den 1. juli 2017. Der er mulighed for at leje telte med dimensionerne 6x6 meter (DKK 3.200) eller 9x6 meter DKK (4.300). Teltene vil så vidt muligt blive opstillet i umiddelbar tilknytning til udstillingsområdet.

I forbindelse med bestilling af stortelt skal de ønskede teltdimensioner oplyses. Ved ankomst til området skal man henvende sig i informationsstanden, der vil foranstalte anvisning af det lejede telt.

Betaling skal finde sted samtidig med bestilling af telt. Teltet anses ikke for bestilt førend betaling er registreret på klubbens konto – reg. 9090 ktonr. 0003896455. Husk at anføre navn samt for hvad betalingen dækker.

Det er meget vigtigt, at alle, af hensyn til brandsikkerheden, overholder campingreglerne. Campingregler kan ses her.

Af hensyn til stabil strømforsyning til campingenheder, dommertelte etc., må der alene anvendes strømforsyningskabler, der er godkendte til dette. Udstillingsledelse forbeholder sig ret til at frakoble evt. ikke godkendte strømforsyningskabler. Specifikationer på godkendt kabel er H07RN-F 3x2,5.

Hvis de skulle regne så er det ikke tilladt at køre i bil rundt på camping- og udstillingsarealerne, da der kan være risiko for, at underlaget køres op.

Salgsboder kan i lighed med tidligere år opsættes i det særlige areal for salgsboder. En salgsbod koster DKK 750. Hvis der gives et sponsorat svarende til DKK 750, kan salgsboden opsættes gratis. Hvis salgsboden er en integreret del af en campingenhed, vil prisen for salgsbod og campingenhed udgøre DKK 1.000.  Såfremt der er tale om 2 af hinanden uafhængige enheder, skal der betales DKK 750 for hver enhed.

Såfremt man ønsker at oprette en salgsbod skal man inden den 1. juli 2017 med e-mail meddele dette til show@newfclub.dk med angivelse af, hvorvidt salgsboden er en integreret del af en campingenhed, eller en selvstændig salgsbod.

Gebyret skal senest den 1. juli 2017 være indbetalt på:

 • Danske deltagere: Bank konto: – reg. 9090 ktonr. 0003896455 + Navn på indbetaler samt E-mail adresse
 • Udenlandske deltagere: IBAN: DK8090900003896455, SWIFT: STHYDK21 + Navn på indbetaler samt E-mail adresse

Badeland er GRATIS for udstillere og deres nærmeste familie mod forevisning af badearmbånd. Badearmbånd kan afhentes i informationsstanden inden for informationsstandens åbningstider.

BEMÆRK!! - Get-Together Party afholdes tirsdag aften, hvor Newfoundlandklubben i Danmark er i tidsrummet kl. 20.00 – 21.00 vært ved en drink.

Festmiddag – Fredag kl 19.30

Buffet – m / 3 slags kød, dagens kartoffel, sauce, hjemmebagt brød og blandet salat.
Dessert med kaffe/the, brownie med vanilje is og hindbærsovs, anrettet på tallerken.
Pris i alt, pr. person. DKK 200,00. Børn 12 år eller derunder halv pris.

Det er tilladt, at medbringe egne drikkevarer.

Efter spisning spilles op til dans.

Tilmelding til festmiddagen skal ske elektronisk til show@newfclub.dk senest den 1. juli 2017 med angivelse af antal deltagere.Betaling skal ske samtidig: Bank reg. 9090 ktonr. 0003896455 - husk navn på indbetaler samt E-mail adresse.

Luftning af hunde skal altid ske med hunden i snor. Såfremt der er løsgående hunde området, forbeholder Newfoundlandklubben i Danmark sig retten til at bortvise hund og ejere fra pladsen.

”Avmaskning”

Finder sted lørdag 16.00 ved informationsstanden. DKK 100 pr hund hvis man selv medbringer piller. Hvis piller leveres af dyrlægen er prisen DKK 50 pr pille, samt DKK 100 pr avmaskning. Kun i dansk valuta og KUN KONTANT.

For at få sin hund ”avmasket” skal man tilmelde den til informationsstanden senest fredag den 21. juli 2017 kl 12.

Camping- og udstillingsområde

Se her. Det er ikke muligt at reservere pladser. Princippet ”først-til-mølle” er gældende.

 

Ultimate Web