Newfoundlandklubben i Danmarks hvalpeliste

Newfoundlandklubben udgiver en aktuel hvalpeliste med hvalpe til salg. Hvalpelisten opdateres som minimum pr. den 1. og den 15. i en måned.Klubbens hvalpeliste er et tilbud til alle, der overvejer at anskaffe sig en newfoundlandshvalp.

Hvalpelisten er frit tilgængelig på Newfoundlandklubbens hjemmeside.

Såfremt man ønsker en papirudskrift tilsendt, skal man kontakte til den ansvarlige for hvalpelisten.

Newfoundlandklubbens anbefalinger

Opdrætteren gør, hvad der står i vedkommendes magt, for at opdrætte sunde og racetypiske hvalpe.

Opdrætteren er åben over for køberen mht. oplysninger af enhver art vedrørende opdrættet.

Hvalpene bør være forsynet med en individuel sundhedsattest, som skal være udfærdiget af en dyrlæge.

Hvalpene må ikke forlade opdrætteren før de er 8 uger gamle.

Opdrætteren bør udfærdige en skriftlig hvalpevejledning til hvalpekøberen samt bistå denne med råd og vejledning i forbindelse med køb af hvalpen.

Opdrætteren bør ved salg af hvalp udfærdige en skriftlig købekontrakt som underskrives af både køber og sælger.

Newfoundlandsklubben har intet ansvar for kvaliteten af de hvalpe, der annonceres på hvalpelisten. Det er køberens ansvar selv at kontakte og besøge opdrætteren for ved selvsyn at finde ud af, om hvalpene og de forhold de er opvokset under, lever op til køberens krav om kvalitet.


Krav for optagelse på hvalpelisten 

For at blive optaget på klubbens hvalpeliste er der forskellige betingelser, som opdrætteren skal opfylde:
 
Opdrætteren skal være medlem af Newfoundlandklubben i Danmark og må ikke være i kontingentrestance.

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B).

AD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel AD-status registreret i DKK. En hund med AD grad 3 kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være AD fri (grad 0).

Ovennævnte er gældende fra 1. maj 2012 og gælder for hele racen.

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK´s stambogsføringsregler.
 

Avlsanbefalinger:

1. Begge forældre skal før parring være præmierede på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst ”very good”
2. Gennemsnittet af forældrenes HD indeks på parringstidspunktet skal være 100 eller derover
3. Begge forældre skal før parring have AD status 0, 1 eller 2 registreret i DKK og summen af forældredyrenes AD status må ikke overstige 3.
4. Begge forældre skal før parring have en officiel SAS-status registreret i DKK
5. Mindst ét af forældredyrene skal før parring være DNA-testet og registreret genetisk fri for Cystinuri i DKK. En hund, der enten ikke er testet for Cystinuri eller er registreret som bærer, kan parres med en hund, der er fri. Hunde med påvist Cystinuri må ikke anvendes i avl. (Indført 21.5.2013)

Farver for racen:

Sort
 
Hvid/Sort

Brun

Sort/Hvid

Ikke godkendt farve

For udenlandsk ejede avlspartnere skal medsendes dokumentation for, at hanhunden har været udstillet minimum en gang, ligesom dokumentation for hanhundens HD-status skal vedlægges. Ved parring med udenlandske hunde skal HD-status være A eller B.
 
Hvalpene skal ID-mærkes, det vil sige øretatoveres med deres stambogsnummer eller udstyres med en identifikationschip.  
Der henvises herudover til DKKs stambogsføringsregler.

 

Tilmelding af Hvalpe

Medlemmer af Newfoundlandklubben kan gratis tilmelde hvalpe til hvalpelisten.

Betingelserne for optagelse på hvalpelisten skal være opfyldt, og opdrætteren kan for Dansk ejede hunde nøjes med at sende forældredyrenes stambogsnumre.

Såfremt der kræves dispensation for stambogsføring af hvalpene ved DKK  kan kuldet IKKE optages på Newfoundlandklubbens hvalpeliste, førend dispensationen er givet. Kopi af dispensationen skal fremsendes.

Ønsker du fotos af forældredyrene på hvalpelisten, skal du enten medsende en CD-ROM med fotos som JPG filer eller sende filerne som e-mail, efter aftale med den ansvarlige for hvalpelisten. Fotos af forældrene på hvalpelisten er gratis.


Udfyld dette word dokument og send som e-mail til

Louise Vestergaard
Tlf. 53252540
Ultimate Web