Opslagstavlen

Her vil man kunne finde opslag om stort og småt, som kan have interesse for klubbens medlemmer.
Husk at holde øje med siden om der kommer noget nyt.


Vigtig oplysning om klubbens udstilling på Bornholm

Da vores dommer Jean-Jacques Dupas først dømmer for Klubben for Små Selskabshunde, starter bedømmelserne af Newfoundlands fredag d. 16/8 først kl 15:00
Så snart vi har information om ringnummer etc fra DKK, sender vi PM ud.

Michele

Opdateret 28/7-2019

Fællesspisning på Bornholm

Vi lægger have, telt, stole og service. Du medbringer selv drikkevarer og andre fornødenheder.

Menu: Smørrebrød 26 kr pr.stk. Skal bestilles på SMS og betales senes d. D.10/8. på mobilpay 2311 2425.

Rejser du sammen med en der ikke udstiller newf, er det ok at tage vedkommende med. 

Vi vil gerne forsætte med den tradtionelt, så vi startede op igen sidste år.
Vi bor Rønnevej 101, 3720 Aakirkeby

Liste over de mulige stykker smørrebrød der kan bestilles:

  • Dyrlægens natmad
  • Fiskefilet
  • Flæskesteg
  • Hamburgerryg med italiensk salat
  • Leverpostej
  • Roastbeef 
  • Rullepølse skinke , røræg

Håber vi ses
Helle og Bent.

Opdateret 28/7-2019

Efterlysning af billeder fra Gold Cup

Hej alle deltagere i Gold Cup, jeg så massere tage billeder rundt omkring både ved ringen i Campen og ved vandprøverne, vil i ikke nok være med til at hjælpe vores redaktører med at få stablet et godt indslag omkring Gold Cup op ved at sende jeres billeder ind og evt en lille god historie fra Gold Cup 2019, i er velkommen til at sende det til mig på 1slr@mil.dk så samler jeg det sammen og sender det videre til redaktørene, eller i kan sende det direkte til: newfpost@newfclub.dk
Jeg vil også gerne have et billede af alle vinderhundene
På forhånd mange tak for hjælpen.
Hilsen Søren

Hi All of you as was at the Gold Cup 2019,will you help me to collect as many pictures from the ring, the camping and the water, and ofcurse of the winner dogs, please send it to: 1slr@mil.dk
Your regardt
Søren L Rasmussen
 


Change of judge at Gold Cup 2019


Dear Gold Cup Exhibitor

Due to weather conditions in USA, we are very sorry to announce that Mr. Roger Frey will not be able to fly to Denmark. At 16:15 this afternoon his last possible flight was cancelled.
We have contacted many judges in more European countries and we are very pleased to announce that the Newfoundland Specialist Judge Rita Breesch from Belgium has cancelled all her apointments to help us and will judge at Gold Cup instead of Mr. Roger Frey.

Due to the circumstances, the long driving for the judge and late hour, we have decided to start the exhibition at 12:00 on Saturday 19'th of july. On Sunday we start at 10:00 as planned.

Beside this Ms Monica Erber from Austria has kindly accepted to judge Biathlon exterior at Gold Cup.
The Biathlon exterior judgment will start at 10:00 and the winners will be announced at 11:30. Both will happen in the Gold Cup ring.

We hope you will all accept and be happy with this solution.
On behalf of the board of The Newfoundlandclub In Denmark

Michele Utke Ramsing

Update 19/07-2019

Dommerændring på Gold Cup 2019

Kære Gold Cup Udstiller

På grund af vejrforholdene i USA er vi meget ked af at meddele, at Mr. Roger Frey ikke kan flyve til Danmark. Klokken 16:15 i eftermiddag blev hans sidste mulige fly til Danmark aflyst.
Vi har kontaktet mange dommere i flere europæiske lande, og vi er meget glade for at kunne meddele, at Newfoundland Special dommer Rita Breesch fra Belgien har aflyst alle sine aftaler for at hjælpe os og vil dømme på Gold Cup i stedet for Mr. Roger Frey.

På grund af omstændighederne, den lange kørsel for dommeren og det sene tidpunkt, har vi besluttet at starte udstillingen kl. 12.00 lørdag den 19. juli. Om søndagen starter vi klokken 10.00 som planlagt.

Udover dette har Monica Erber fra Østrig sagt ja til at dømme Biathlon-eksteriør på Gold Cup.
Eksteriør bedømmelse af Biathlon hundene starter kl 10:00 og vinderne vil blive annonceret kl. 11.30. Begge dele vil ske i Gold Cup-ringen på pladsen.

Vi håber, at I alle vil acceptere og glæde jer over denne løsning.
På vegne af bestyrelsen for Newfoundlandklubben i Danmark

Michele Utke Ramsing

Opdateret 19/7-2019

Fællesspisning på Bornholm

Vi lægger have, telt, stole og service. Du medbringer selv drikkevarer og andre fornødenheder.

Menu: Smørrebrød 26 kr pr.stk. Skal bestilles på SMS og betales senes d. D.10/8. på mobilpay 2311 2425.

Rejser du sammen med en der ikke udstiller newf, er det ok at tage vedkommende med. 

Vi vil gerne forsætte med den tradtionelt, så vi startede op igen sidste år.
Vi bor Rønnevej 101, 3720 Aakirkeby

Håber vi ses
Helle og Bent.


Ændringer i bestyrelsen

Det er med dyb beklagelse at vi må meddele at vores Næstformand Birthe M. Hansen fratræder sin post og træder ud af bestyrelsen fra dags dato. Birthe har været en stor støtte og god arbejdskræft, men har af personlig grunde måtte prioriterer privatlivet. Vi i bestyrelsen ønsker Birthe alt godt i fremtiden.
På bestyrelsens vegne
Søren L Rasmussen

Opdateret 04/06-19

Nyt fra vandhundene

Årets første danske vandprøver blev afviklet i weekenden 18.-19. maj med imponerende resultater:
Samtlige førere arbejde koncentreret med deres hunde. 2 hunde bestod SOR, 3 rykkede op i Åben klasse, 1 rykkede op i Eliteklasse og yderligere 2 hunde kvalificerede sig til DM 2019. 
I alt er 5 hunde nu kvalificerede til DM 2019, og mon ikke en enkelt eller to mere kommer til i løbet af sæsonen. 
Har du lyst til at være med, så kig gerne forbi til en af vores konkurrencer eller tag din hund med til fællestræning i en af vandgrupperne.
Læs mere på vandarbejdets hjemmeside www.newfclub-vand.dk 
Sanne Andersen
 


Egtved udstillingen

Vi har nu fået bekræftet at man kan camperer ved hallen, det vil koste 100 Kr. Pr vogn INKL. El. (betalingen af dette tilgår senere).
Det er ikke muligt at sove inde i hallen.
Der vil være adgang til toiletterne hele døgnet.
Cafeen har åben begge dage.
Der vil være mulighed for at tage sig et bad.
I er hjertelig velkommen til at stille spørgsmål mm. vedr. Egtved-udstillingen i denne tråd, jeg vil forsøge at besvare dem så hurtig jeg kan. Hilsen Søren

NYT D. 24.03. Helle og Dorthe kæmper bragt med sponsorene, men har stødt på en lille forhindring mht. morgenbrød, den lokale bager er ved at blive solgt så de gamle ejere kan ikke give morgenbrødet, Helle og Dorthe kan kontakte de nye ejere efter d. 1.4, så vi må vente med svar til der. Hilsen Søren

NYT D. 02.04. ønskes der camping i Egtved skal der sendes mail til newfclub@newfclub.dk
Med info om det er fra fredag eller lørdag og indbetale 100kr til 
Konto 9090 
0003896455 Spar Thy
Mrk camping/ navn

PS: Campingen er på en P-plads så det er på fliser eller asfalt.

SIDSTE NYT: D. 4. April 2019 Helle og Dorthe har kæmpet med at få en aftale på plads med morgenmad fra den lokale bager, dette er desværre ikke lykkedes, men de har fået Bageren i Ødsted til at sponsorerer 50 % på morgenbrødet, det betyder at vi selv skal lægge 450 Kr. så vi håber at i vil lægge 3 Kr. Pr. Person Pr dag. så vi får dækket de 450 Kr. Derudover vil det være lækkert hvis i vil tage lidt tilbehør med
 

Opdateret 04/4-2019

Medlemsmøde den 17. marts 2019

På vores seneste BS møde besluttede vi at afholde et medlemsmøde, derfor indkalder vi alle medlemmer til møde d. 17.03.2019, Fra Kl. 13.00 til 17.00 i Midtfyns Fritidscenter, Søvej, 5750 Ringe. Det primære formål med mødet, er at drøfte klubbens fremtid, med henblik på at udvikle og styrke klubben. 

Hilsen Bestyrelsen


Opdateret 25/1-19

Newf. Postens redatør stopper

Det er med vemod, at vi må meddele, at vores redaktør Mia Thulstrup, har besluttet at stoppe som redaktør efter et års flot indsats. Mia vil nu lægge sine kræfter i Regions arbejdet, vi takker Mia for den indsats du har lagt i Posten, og ønsker dig god vind i Regionen. Vi har været så heldige, at Camilla Gothen har tilbudt, at tage det store slæb, at få NEWF- Post 1 2019 lavet og sendt i trykken. Vi mangler en fremtidig Redaktør, så hvis du går med en lille Redaktør i maven, og vil glæde klubbens medlemmer, med fremtidige NEWF-poster, så skriv endelig til:  newfclub@newfclub.dk.  Hilsen Bestyrelsen.

Opdateret 23/01-2019

Morgenmad til Vinter specialty 2019

Så er vi kommet til morgenmaden til VS, hvor Gertz Bakery sponserer morgenbrødet, både Lørdag og søndag, og Helle giver rugbrød begge dage.
Morgenmaden vil være fra 08.30-09.30 begge dage, husk det service mm til egen brug.
Vi vil prøve at gentage succesen fra jule udstillingen. 
Så vi vil bede jer om, at tage lidt tilbehør med til det fælles morgenbord, både Lørdag og søndag, skriv her i opslaget, (Link til Facebook opslag) hvad i tager med og til hvilken dag. 

Med ønske om et godt fællesskab omkring morgenbordet Hilsen Bestyrelsen.

Opdateret 18-01-2019

Vedr kontingent 

Til jer som beklageligvis ikke har modtaget Girokort fra post nord endnu, i kan indbetale jeres medlems-kontingent som følgende: 
Indbetaling af kontingent kan ske til klubbens bankkonto:

Sparekassen Thy, Storetov 1, 7700 Thisted. Reg.nr.: 9090 kontonr.: 0003896455

IBAN: DK8090900003896455 SWIFT: STHYDK21

Husk at skrive medlems-nummer eller Navn til modtageren

OBS : Er du medlem af DKK og bliver dit DKK kontingent opkrævet via PBS, så er DKKs system således opbygget at dit Newfclub kontingent ligeledes opkræves via PBS. Derfor: har du ikke modtaget girokort til betaling af dit Newfclub kontingent, så tjek din PBS for januar måned før du betaler på anden måde.

Med ønske om en god dag
Hilsen Bestyrelsen

Opdateret 09/01-2019

Information til regions- og vandansvarlige

Til regionerne og vand grupperne husk at Peter Jepsen skal have jeres regnskab inden d 5/1 samt med en kopi til den regionsansvarlige (Jens Erik Nielsen) eller vandansvarlige (Søren Rasmussen)

Opdateret 03/01-2018

Bestyrelsen

Vi kan desværre meddele at Helle Dinesen pr. 23. december d.a. er udtrådt af bestyrelsen.
Vi ønsker hende det bedste fremover, tak for din indsats.

Opdateret 28/12-2018

Så er det tid
til at forny dit medlemskab af Newfoundlandklubben i Danmark

Newfoundlandklubbens kontingentopkrævning varetages fremover af Dansk Kennel Klub, som udsender girokort.
Du kan dog fortsat betale dit medlemskab ved at overføre til klubbens konto: 
Sparekassen THY: Reg: 9090 Konto: 0003896455

For udenlandske medlemmer  
IBAN: DK 8090900003896455 SWIFT: STHYDK21
Sparekassen Thy, Storetov 1, 7700 Thisted
Jf. vedtægterne er fristen 1. februar 2019

Husk ved indbetaling at oplyse dit medlemsnummer eller fulde navn og adresse på indbetalingen.
Medlemskontingent udgør for 2019:
Almindeligt medlemskab kr. 350,00 
Familiemedlem med samme adresse + kr. 150,00. dvs i alt 500,- 
For udenlandske medlemmer kr. 450,00.

For at have stemmeret og være valgbar på klubbens ordinære Generalforsamling 13. april 2019, skal kontingentet være indbetalt senest fredag den 11. januar 2018. Dette gælder dog ikke, hvis du blot fornyer dit eksisterende medlemskab. I det tilfælde er betalingsfristen 1. februar 2019 jvf. vedtægternes
§6 Stk. 3 A. Kontingent betales forud for et år ad gangen og opkræves senest i begyndelsen af december måned hvert år. Kontingentet forfader til betaling pr. 1. januar og skal være betalt senet 1. februar, hvis man ønsker ubrudt medlemskab af klubben.

Now it’s time   
to renew your membership of the Danish Newfoundlandclub
To maintain full membership:
Please pay your membership on February 1’th 2019 at the latest. 
Please pay your membership to the following bank account
IBAN: 
DK 8090900003896455 
SWIFT: 
STHYDK21
Sparekassen Thy, Storetov 1, 7700 Thisted
Please state your membership number or full name 
and address along with your payment 
For foreign members: DKK 450,00


Opdateret 11-12-2018

Newf. Posten

NEWF-posten sendes til trykkeriet d. 10/12, og vil blive sendt ud, lige så snart blækket er tørt, vi har stof nok til 2 blade, så der vil udkomme et blad primo 2019. Det er med dyb beklagelse, at vi har holdt alle i vente så længe, bestyrelsen undskylder hermed mange gange. Jeg vil ikke trætte jer med lange søforklaringer, blot erkende at fejlen er fra vores side, og vi forsøger af alle kræfter, at rette bod på den. 

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Bestyrelsen

Opdateret 07-12-2016

Morgenbord på juleudstillingen

Til alle deltagere på juleudstillingen.
Vi har fået sponseret rundstykker til et fælles morgenbord af Gertz Danish Bakery i Nyborg.
Medbring dit eget tilbehør eller giv et bidrag til det fælles morgenbord.
Skriv gerne her hvis I tager noget med til det fælles morgenbord ! F.eks. smør, ost, marmelade, eller andet.
Det fælles morgenbord starter kl 8:30.

M.v.h
Bestyrelsen.

Opdateret 08-11-2018

Tilmeldinge til juleudstillingen forlænget

Kære udstiller

Da ikke alle havde set bestyrelsens tidligere udmelding vedr. tilmeldingsfrister til de fremtidige udstillinger, er tilmelding til juleudstillingen 2018 ekstraordinært åbnet op til 5. november kl. 23:59

Bestyrelsen

 Opdateret 05-11-2018

Ændringer i tilmeldningsfristen til NFK udstillinger

Kære udstiller

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen, at der fremover skal være 3½ uges tilmeldingsfrist til Newfoundlandklubbens udstillinger.

Dog er Gold Cup undtaget. 
Pga arrangementets størrelse har Gold Cup 5 ugers tilmeldingsfrist.

Det medfører:

* at der ikke åbnes op eller modtages tilmeldinger efter denne frist.

* at tilmelding til juleudstillingen 24/11-18 er åben frem til 30/10 kl. 23:59

Vi glæder os til at se jer alle på klubbens udstillinger!
Bestyrelse

Opdateret 25-10-2018

Ændringer i bestyrelsen

Kære medlem

Der er desværre sket nogle rokeringer i bestyrelsen, idet Gitte Renee Jørgensen og Annick Nielsen uafhængigt af hinanden har valgt at forlade bestyrelsen.
Gitte efter kun ½ år og Annick efter flere år.
Gitte nåede kun at deltage i et bestyrelsesmøde, hvor hun blev valgt som sekretær.
Annick har tidligere været regionsansvarlig og sponsoransvarlig og det seneste år fungeret som udstillingsadministrator
Bestyrelsen takker jer begge for det arbejde, I har lagt i klubben.

Det betyder at begge vores suppleanter Søren L. Rasmussen og Susanne Jensen er indtrådt i bestyrelsen.
Vi byder jer velkommen og glæder os til at samarbejde med jer!

Bestyrelsen

Opdateret 16/10-2018


DM 2018 vandredning

Her er placeringen fra årets Danmarks mesterskaberne i vandredning.
Stort tillykke til vinderne.

1. Anders Andersen  med Nala
(Moonshinelover's Ice Queen Nala).

2. Pia Jensen med Smilla 
(Moonshinelover's Zip Code Smilla).

3. Sanne Andersen med Toto
(Simply The Best von der Wässernach). 

4. Søren L. Rasmussen med Aika
(Aika Slays The Dragon).

5. Rikke Mahler med Catch Me
(Moonshinelover's Catch Me Slowly).


Fællesspisning på efterårsudstillingen i Li. Skensved

Vi kan som tidligere lave fællesspisning, hvor I selv medbringer al service og drikkevare, men vi bestillere en buffet med både forret og dessert for kun 150 kr. Der skal være mindst 15 som tilmelder sig for at vi kan få det til den pris.
I vil få til forret Tunmousse.
Buffet indholder: 
3 slags kød, 4 slags tilbehør.
Til dessert vil I få rabarbertrifli med jordbær crunch og creme.

OBS!
 I kan melder jer til ved at indbetale på klubbens konto 9090 0003896455 og skriv på indbetalingen Buffet så vi kan se hvem der har betalt, derefter sender i mail til newfclub@newfclub.dk om hvor mange I kommer. 
 
Med venlig hilsen 
Annick Nielsen. 45-28606130. Udstillingsadmistrator for
Newfoundlandklubben i Danmark. newfclub@newfclub.dk

Opdateret 25/09-2018


Rødovre udstillingen

OBS. OBS. 
Til alle som skal udstille eller vil være publikum til klub udstillingen på søndag på Absalon Campingplads med start kl. 11:00 
Husk at når I ankommer, SKAL I henvende jer i Receptionen for at få en parkeringstilladelse, som giver jer fri adgang til pladsen, ellers kommer I til at betale gæstebillet. Ringen ligger tæt på indgangen og parkeringspladsen, så der ikke er langt at gå. 


Newfposten søger skribent

Kære NFK medlem!

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde her til aften besluttet at nedsætte et Newfpost Redaktionsudvalg og vi vil rigtig gerne have jer repræsenteret bredt i udvalget.

Vil du være med til at præge vores medlemsblad Newfposten?

* Går du med en lille skribent i maven
* Synes du det er sjov at lave research på emner omkring vores race, fx egenskaber, historik, udvikling, sygdomme, sundhed, adfærd, træning, etc eller blot det at have en hund.
* Synes du det er sjov at skrive om dagligdagen med en Newf eller interviewe andre?
* Deltager du ofte på klubbens udstillinger og kunne lave en fortælling derfra?
* Synes du der er sjovt at arbejde med billedredigering og vil kunne lave vinderlister med billeder fra NFK udstillingerne?
* Synes du det er sjovt at fotografere og vil være fotograf på nogle af klubbens udstillinger eller andre arrangementer?
* Har lyst til at være freelance journalist for Newfposten?

Kan du sige ja til en eller flere af ovenstående punkter, så tøv ikke med at skrive til newfclub@newfclub.dk
Skriv kort om dig selv og hvad du har lyst til, dvs om du har lyst til at skrive lidt i ny og næ eller om du kunne have lyst til at være med i redaktionsudvalget.

Vi glæder os til at høre fra dig!

På bestyrelsens vegne
Michele
Michele Utke Ramsing
Formand


Skensved special udstilling 6 og 7 oktober 2018

Klaus Rücker har desværre måttet melde afbud som dommer d. 7. oktober, men til vores store glæde har en anden tysk special dommer nemlig  Evi Grosshauser sagt ja til at dømme. 

Udstillinmgen er indendørs og foregår i Skensvedhallen, Højelsevej 1b, 4623 Lille Skensved 

Der er mulighed for at campere på p-pladen ved hallen. Adgang til strøm,og toilet tilkøbes for 150 kr. som indbetales på klubbens konto 9090 0003896455.

Husk at skrive camping på indbetalingen, tilmelding og betaling senest 1-10-2018.


Rødovre udstilling

Newfoundlandklubben afholder specialudstilling søndag d. 23/9 på Absalon Camping Rødovre

Dommer: Monika Åkesson SE. Tilmelding er åben på hundeweb og udløber d. 31/8 kl. 23:59

Bedømmelserne begynder kl. 11:00 på Absalon Camping på Korsdalsvej 132, 2610 Rødover.

De har KBH. s største hytteby med hytter i 2 størrelser, hvor det er tilladt at medbringe hund i nogle af dem. De fleste hytter er med bad og toilet, se meget mere på deres hjemmeside. 

DCU-Copenhagen Camp "Absalon" Der kan du få mere indformation og bestille plads eller hytte.

Campingpladsen ligger kun ca. 10 km. fra DKK. Ballerup udstillingen.

På udstillings dagen, vil der blive sat en Truck food vogn op, så vi kan købe mad og drikkevare til frokst og under udstillingen. Kom og få en hyggelig weekend, sidste tilmeldingsfrist er d. 31-8. kl. 23:59 på Hundeweb. 


Gold Cup 2018

En fantastisk Gold Cup uge er veloverstået - stort tillykke til alle vinderne!

Tusind tak:

til alle klubbens sponsorer for de flotte præmier

og til udstillere, besøgende, standlejere, ringpersonale, dommere, figuranter, konkurrenceledere, sekretær, klubbens Gold Cup Crew, Storebælt Camping og Feriecenter og ikke mindst jer som impulsivt hjalp til - for jeres deltagelse og store indsats!

 

Ultimate Web