Regionsmøder i 2017   

 
Referat af medlemsmødet for 4 de jyske regioner den 11.mart 2017 kan ses her.

Newfoundlandklubbens regions- og medlemsmøder i 2017 vil finde sted i henhold til vedtægterne:

Newfoundlandklubben fik nye vedtægter, der trådte i kraft d. 8-6-2016. 

Regionsopdeling

§ 15. Landet kan opdeles i regioner. Regionerne har til formål lokalt og under hensyn til klubbens formål at afholde aktiviteter i regionens område

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for regionernes antal og geografiske opdeling.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter regler for regionernes virksomhed

Stk. 4. Bestyrelsen holder hvert år i februar/marts måned et medlemsmøde i hver region. 

Stk. 5. Bestyrelsen bør ved disse medlemsmøder være repræsenteret med mindst 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene bør være det bestyrelsesmedlem, som i bestyrelsen har ansvaret for regionsarbejdet.

Stk. 6. På medlemsmødet i regionen vælges 1 til max.3 regionsrepræsentanter, som skal varetage regionens lokale arbejde og regionens samarbejde med bestyrelsen. 

Stk. 7. Hvis ikke det lykkes at vælge nye regionsrepræsentanter iflg. reglerne i § 15 stk. 5. kan bestyrelsen udpege 1-3 regionsrepræsentanter blandt aktive og interesserede medlemmer i regionen.

Stk. 8. Regionsarbejdet i klubben ledes og koordineres af en regionsarbejdsgruppe bestående af en regionsrepræsentant fra hver region og det bestyrelsesmedlem, som har ansvaret for regionsarbejdet.

Stk. 9. Regionsarbejdsgruppen skal sikre lokale tilbud til klubbens medlemmer i samtlige regioner gerne i samarbejde med interesserede og aktive medlemmer i regionen.

Stk. 10. Bestyrelse og regionsrepræsentanten/erne kan i forening udpege lokale regionskontaktpersoner, som kan bistå med regionens arbejde og repræsentere klubben lokalt.

Stk. 11. Regionskontaktpersonerne refererer til regionsrepræsentanten/erne. Regionsrepræsentanten/erne 

refererer til det bestyrelsesmedlem, som har ansvaret for regionsarbejdet.

Stk. 12. Regionerne udstyres med en arbejdskapital fastsat af bestyrelsen, men skal i øvrigt søge at sikre, at deres aktiviteter økonomisk kan hvile i sig selv. Regionsstyrelserne aflægger regnskab og afregner hvert år inden 5. januar, det beløb, som måtte overstige den af bestyrelsen fastlagte arbejdskapital, til klubbens kasserer.

Stk. 13. Der kan ikke opkræves selvstændigt regionalt kontingent hos medlemmerne.

Stk. 14. Regionerne kan ikke uden accept fra bestyrelsen binde Newfoundlandklubben økonomisk.

Region Sjælland Øst & Vest samt Lolland Falster.
Holder møde d. 15-2-2017. Kl. 19:00 i Aktivhuset Olsbækken.
Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve. Se mere på region øst side.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Region Fyn.
Holder møde d. 25-2-2017. kl. 10:00 på Odense Låseservice.
Roersvej 37. 5000 Odense C.  Se mere på regionens side.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle jyske regioner og vandgrupper holder fælles medlemsmøde d. 11-3-2017.

Kære alle.

Mødet afholdes på Bøgevagen 28, 8355 Aarhus
Kl. 12:00-14:00. Hvor der vil blive valg til de 4 regioner, i henhold til vedtægterne.

KL. 14:30 -17:00. SE HER!! Alle er velkommen! Gå ikke glip af dette.

Til alle som har interesse i newfoundlandshunden, vi vil i forbindelse med at klubben i år fejre 50 års jubilæum, gerne markere det ved at Arno Mark kommer og holder sit foredrag om ".........dengang vi gik i hundene"

Arno Mark har været en meget stor arbejdskraft, og opdrætter i Newfoundlandklubben i Danmark i ganske mange år, og startede som regionsrepræsentant i det Midt- og Nordjyske og siden hen på Sjælland. Og som mangeårig redaktør af newf posten har Arno en meget stor viden og indsigt i newfoundlandshunden og vores klub.

Pris for foredraget er 30 kr. inkl. kaffe og kage for medlemmer, ikke medlemmer 50 kr. 

Tilmeldingsfrist d. 1-03-17 til Annick 28606130. newfgaarden@hotmail.com

 

Ultimate Web