Mentalbeskrivelse

En smuk hund er en fryd for øjet, men endnu vigtigere er det, at man deler hverdagen med en hund, der er afbalanceret og velfungerende.

Man ved, at hundens mentalitet er arvelig ligesom pelsfarve, højde og eksempelvis ørestilling er det. Mentalbeskrivelsen er således et vigtigt redskab bl.a. for opdrætteren, der ønsker hjælp til at udvælge de mest egnede avlsdyr.

Newfoundlandklubben er derfor - på lige for med en række andre racer, gået ind i arbejdet med at få udarbejdet en raceprofil for newfoundlandshunden. Raceprofilen er en ønske profil på, hvorledes newfoundlandshunden ideelt set bør være rent mentalt.

I 2005 fik Newfoundlandklubben godkendt raceprofilen ved Dansk Kennelklub. 

Da arbejdet med at få lavet mentalbeskrivelser stadig er i sin vorden, henvises her til DKKs hjemmeside om emnet.


Her bliver mentaltestes en Newf gennem fårhundeklubben. Det var rigtig spændende at opleve, hvordan ens hund reagerer på forskellige overraskelsesmomenter

Ultimate Web